Нормативно-правова база

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Дорожня карта проходження процедури
Закон України "Про адміністративні послуги" Зовнішнє посилання
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806-IV Зовнішнє посилання
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" Зовнішнє посилання
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" Зовнішнє посилання
Закон України "Про дорожній рух" Зовнішнє посилання
Закон України "Про страхування" Зовнішнє посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2009 №526 "Щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" Зовнішнє посилання
Постанова Кабінету Міністрів України "Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 №1306 Зовнішнє посилання
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів" від 31.10.2007 №1285 Зовнішнє посилання
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 01.06.2002 №733 Зовнішнє посилання
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись органами та підрозділами МВС" від 04.06.2007 №795 Зовнішнє посилання
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" Зовнішнє посилання
наказ МВС України "Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом" від 21.03.2008 №130 Зовнішнє посилання
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів" від 26.07.2004 № 822 із змінами та доповненнями затвердженими наказами МВС України від 27.06.2006 №613 та від 08.09.2009 №294 Зовнішнє посилання
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА для погодження перевезення небезпечних вантажів
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА погодження небезпечних вантажів.PDF
Реквізити для оплати адміністративної послуги (для небезпечних вантажів)